Coronapas

Coronapas i Låsby Svømmebad 

For en ordens skyld skal vi gøre opmærksomme på, at der er krav om gyldigt coronapas, eller negativ test, (unge under 16 år er fritaget for kravet) når man kommer til Låsby Svømmebad. Ved ankomst fremvises dokumentation herfor i billetteringen. 

Uden for offentlig åbningstid er der også krav herom. Der bliver foretaget stikprøvekontrol. Manglende overholdelse af kravet kan medføre inddragelse af sæsonkortet eller bortvisning fra badet. 

Kommentarmulighed lukket.