Regler

Regler for benyttelse af badet uden for åbningstiden:

Nedenstående regelsæt skal accepteres ved køb af sæsonkort (regelsættet dækker naturligvis også kontantbetalende gæsters brug af svømmebadet).

Jeg/vi er gjort bekendt med at

 • Badning foregår på eget ansvar
 • Mindreårige (under 15 år) skal bade under opsyn af en voksen.
 • Glas og flasker må ikke medbringes.
 • Sæsonkort er personlige og må ikke overdrages til andre.
 • Rygning forbudt på svømmebadets arealer.
 • Dyr må ikke medtages.
 • Det påhviler således undertegnede at drage omsorg for, at kun indehaveren/hustanden, der er optaget i forbindelse med køb af sæsonkort, må benytte badet.
 • Har man som indehaver af sæsonkort gæster med afregnes der ved indgangen for dem inden man går ind. Dette gælder også gæster der ikke ønsker at bade.
 • Husk oprydning efter dig selv ved benyttelse af badet.
 • Ved badning uden for den offentlige åbningstid med livredder skal hovedindgangsdøren/port til bassinerne holdes låst.
 • Overtrædelse af ovenstående regler kan/vil medføre inddragelse af sæsonkortet.

Køb af enkeltkort til mindreårige skal foretages af forældre/værge for at sikre kendskab til disse regler.