Regler

Regler for benyttelse af badet uden for åbningstiden:

Nedenstående regelsæt skal accepteres ved køb af sæsonkort (regelsættet dækker naturligvis også kontantbetalende gæsters brug af svømmebadet).

Jeg/vi er gjort bekendt med at

  • Badning foregår på eget ansvar
  • Mindreårige (under 15 år) skal bade under opsyn af en voksen
  • Glas og flasker må ikke medbringes
  • Sæsonkort er personlige og må ikke overdrages til andre.
  • Rygning forbudt på svømmebadets arealer
  • Dyr må ikke medtages
  • Det påhviler således undertegnede at drage omsorg for, at kun indehaveren/hustanden, der er optaget i forbindelse med køb af sæsonkort, må benytte badet.
  • Husk oprydning efter dig selv ved benyttelse af badet
  • Ved badning uden for den offentlige åbningstid med livredder skal hovedindgangsdøren til bassinet holdes låst
  • Overtrædelse af ovenstående regler kan/vil medføre inddragelse af sæsonkortet.

Køb af enkeltkort til mindreårige skal foretages af forældre/værge for at sikre kendskab til disse regler.